KIRURGIJA ROKE

POŠKODBE ROKE

Roka je sestavljena zapleteno in natančno. Ogrodje sestavljajo kosti prstov in dlančnice. Sklepi povezujejo kosti in omogočajo gibanje. Vezi utrjujejo sklepe. Za gibanje so potrebne kite / tetive, ki z vlekom premikajo sklepe ter mišice, ki so motorji kit / tetiv. Živci pa v mišice privedejo električne impulze in jim na ta način dajo ukaz, da se začnejo krčiti, kar privede do giba.

Ravnovesje vseh teh struktur je tako ključno za dobro delovanje oz. funkcijo roke. Vse strukture ležijo oz. potekajo ena zraven druge. Poškodbe tako v večini primerov ne prizadanejo samo ene od teh struktur, ampak še vse sosednje.

Zato je potrebno poškodbe roke obravnavati celostno, roko pa kot specifičen “organ”, ki nam omogoča zelo zapletene gibe.

Najpogostejše so vrezne rane, ki mnogokrat ne poškodujejo samo kože, ampak tudi spodaj ležeče kite / tetive. Vsaka poškodba povzroči brazgotinjenje, kar pomeni, da med poškodovanimi strukturami nastajajo zarastline, ki ne omogočajo več normalnega drsenja.

Zlomi pa “od znotraj” prav tako poškodujejo nad kostjo ležeče kite / tetive. Za cejenje kosti je potrebno mirovanje, kar dosežemo z imobilizacijo (opornice, mavec…), ali z operativnim zdravljenjem pri katerem uporabimo nabodne žice ali namenske ploščice in vijake.

Po vsaki poškodbi je potrebna zgodnja rehabilitacija, da med poškodovanimi strukturami v procesu zdravljenja in brazgotinjenja nastane čim manj zarastlin.

kirurgija roke

POŠKODBE ZAPESTJA

Zapestje sestavljajo sklepna površina koželjnice (radiusa), sklepna površina podlaktnice (ulne) i osem zapestnih koščic. Koželjnica in podlaktnica imata tudi svoj sklep (distalni radio-ulnarni sklep), ki omogoča rotacijo podlakti okrog vzdolžne osi – pronacijo in supinacijo.

Koželjnica tvori sklep neposredno s sosednjima koščicama, čolničkom in lunico (skafoidom in lunatumom). Med glavico podlaktnice in trivogelnico (trikvetrumom) in delom lunice pa je vsavljena še vezivno-hrustrančna struktura podobna meniskusi v kolenu (TFCC), vendar je nekoliko drugače
sestavljena.

Zapestne koščice so med seboj povezane s t.i. intrinzičnimi vezmi, iz koželjnice in podlahtnice pa se na zapestne koščice naraščajo t.i. ekstrinzične vezi.

Na same zapestne koščice se ne narašča nobena kita / tetiva. Vse potekajo preko zapestja in se naraščajo na baze dlančnic.

Najpogostejša poškodba zapestja je zlom končnega dela koželjnice (zlom distalnega radiusa), ki mu je lahko pridružena še poškodba sosednje podlaktnice. Glede na tip zloma, ali ne zajema sklepne površine ali sega v sam sklep, ter na razmik med posameznimi kostnimi odlomki, se odločimo bodisi za konzervativno (neoperativno) zdravljenje ali za operacijo.

Med zapestnimi koščicami je največkrat zlomljen skafoid. Zaradi precej specifične prekrvavitve te koščice je zdravljenje lahko zelo zapleteno, saj se nekateri tipi zlomov slabo ali celo ne zaraščajo.

Tako je pri vsakem zlomu skafoida potrebna natančna presoja ali je zlom mogoče zdraviti konzervativno (brez operacije) ali pa je potrebna operacija.

kirurgija roke

Pri padcih na iztegnjeno zapestje se lahko poškodujejo tudi vezi med posameznimi zapestnimi koščicami. Največkrat je poškodovana intrinzična vez med čolničkom in lunico (skafo-lunatni intrinzični ligament – SLIL). Vez je sestavljena iz treh delov. Za oceno kakšen delež vezi je poškodovan – ali gre za raztrganino celotne vezi oz. popolno raztrganino ali za samo delno reztrganino vezi, je potreben natančen klinični pregled in po potrebi še slikanje z magnetno resonanco (MRI).

Pri popolnih raztrganinah se sosednji koščici razmakneta in postavita vsaka v svoj položaj iztega in upogiba in se pri gibanju z zapestjem gibata v nasprotnih smereh namesto v isti. Zaradi tega lahko sčasoma pride do postopne obrabe hrustanca. Popolne raztrganine je zaradi tega potrebno oz. priporočljivo zdraviti operativno.

Pri padcih na iztegnjeno roko in pri sunkovitih krožnih obremenitvah zapestja lahko pride tudi do poškodbe vezivno hrustančne ploščice (TFCC). Pri nekaterih poškodbah lahko pride samo do poškodbe dela, ki predstavlja meniskus, pri drugih pa do boškodbe samo dela, ki predstavlja vezi, v nekaterih primerih pa do kombinacije poškodbe obeh delov.

Za oceno kateri del TFCC je poškodovan, je najboljši natančen klinični pregled in po potrebi še slikanje z magnetno resonanco
(MRI). Večino poškodb TFCC se lahko zdravi konzervativno (brez operacije) oz. funkcionalno (z zgodnjim, vendar kontroliranim načinom razgibavanja in postopnega obremenjevanja), po potrebi tudi s posebnimi opornicami. Nekatere poškodbe pa je potrebno zdraviti operativno. V tem primeru se poškodbe oskrbi artroskopsko – s posebnimo kamero in inštrumenti, ki se jih v zapestni sklep uvede skozi nekaj milimetrov velike incizije oz. portale.

CENIK KIRURŠKIH
STORITEV

STORITEV CENA (EUR)
Specialistični pregled (20 minut) 80,00
Razširjen specialistični pregled ali drugo mnenje (30 minut) 120,00
Kontrolni specialistični pregled (10 minut) 40,00
Punkcija sklepa* 30,00
Infiltracija sklepa s topnim kortikosteroidom
+ dodatno zaračunljiv material
30,00
po ceniku
Infiltracija topnega kortikosteroida ob tetivo
+ dodatno zaračunljiv material
30,00
po ceniku
Aplikacija hialuronata/viskosuplementa v sklep 2 mL 75,00
Aplikacija hialuronata/viskosuplementa v sklep 6 mL 140,00
1x aplikacija avtologne pripravljene plazme ali trombocitne plazme 150,00
Zdravljenje sklepne bolečine z avtologno pripravljeno plazmo (1x pregled + 3x aplikacija) 480,00
Aplikacija matičnih celic iz podkožnega maščevja 1.900,00
Aplikacija plazme na kolagenskem nosilcu za tetive (ACP tendo) 500,00
Mala preveza* 20,00
Velika preveza in odstranitev šivov* 40,00
Krajše mnenje za zavarovalnico ali invalidsko komisijo 200,00
Daljše mnenje za zavarovalnico 400,00
  * V ceno ni vštet specialistični pregled
STORITEV CENA (EUR)
Pregled in punkcija gangliona 100,00
Pregled in perkutana sprostitev Dupuytrenove kontrakture 200,00
Pregled in sprostitev kitne objemke (sprožilni prst, Trigger Finger) 280,00
Pregled in sprostitev zapestnega prehoda (karpalni kanal), SCC 320,00
Korekcija krna po amputaciji prsta 350,00
Pregled in operativno zdravljenje Dequervainove bolezni 380,00
Zatrditev sklepa
+ dodatno zaračunljiv material*
400,00
po ceniku
Transpozicija – prenos kite 800,00
Korektivna osteotomija dlančnice ali prstne kosti
+ dodatno zaračunljiv material*
800,00
po ceniku
Sprostitev komolčnega prehoda (kubitalni kanal) 1.200,00
Operacija rizartroze – Interpozicijska artroplastika z odvzemom tetive 1.800,00
Nevroliza (sprostitev živca) 1.500,00
Pregled in odstranitev gangliona 300,00
Pregled in selektivna aponevrektomija (odstranitev Dupuytrenove kontrakture)
+ dodatno zaračunljiv material*
300,00
po ceniku
Ostale rekonstrukcije v predelu dlani in prstov
+ dodatno zaračunljiv material*
500,00 do 3.000,00
po ceniku
  * okvirni predračun operativnega posega, ki je sestavljen pri specialističnem pregledu, je lahko drugačen od končnega računa (odvisno od dejanske porabe materiala).
STORITEV CENA (EUR)
Artroskopija komolca s sinoviektomijoin ali odstranitvijo prostih teles 3.500,00
Operacija lateralnega ali medialnega epikondilitisa 2.300,00
Rekonstrukcija vezi pri nestabilnosti komolca z odvzemom tetivnega transplantata in notranjo ojačitvijo (internal bracing)
+ dodatno zaračunljiv material*
3.500,00
po ceniku
Refiksacija tetive bicepsa
+ dodatno zaračunljiv material*
2.500,00
po ceniku
Odstranitev osteosintetskega materiala
cena odvisna od zahtevnosti posega in količine in vrste osteosintetskega materiala
800,00 do 2.300,00
  * okvirni predračun operativnega posega, ki je sestavljen pri specialističnem pregledu, je lahko drugačen od končnega računa (odvisno od dejanske porabe materiala).
STORITEV CENA (EUR)
Artroskopija zapestja 1.800,00
Korektivna osteotomija koželjnice 3.500,00
Korektivna osteotomija podlahtnice 3.200,00
Artroskopija zapestja s šivom TFFC
+ dodatno zaračunljiv material*
2.500,00
Operacija nezaraščenega skafoida ( čolniča) s spongioplastiko in osteosintezo
+ dodatno zaračunljiv material*
4.800,00
po ceniku
Delna zatrditev zapestja
+ dodatno zaračunljiv material*
cena odvisna od zahtevnosti posega
3.200,00 do 7.000,00
po ceniku
Rekonstrukcija vezi v zapestju
+ dodatno zaračunljiv material*
cena odvisna od zahtevnosti posega
3.200,00 do 7.000,00
po ceniku
  * okvirni predračun operativnega posega, ki je sestavljen pri specialističnem pregledu, je lahko drugačen od končnega računa (odvisno od dejanske porabe materiala).

DELOVNI ČAS

PON – ČET

16.00 – 18.00

KONTAKT

Profesionalna nega in neboleče zdravljenje!
Pošljite povpraševanje za določitev termina ali pa
nas pokličite.

Naročanje
Pokličite nas

OSTALE KIRURŠKE STORITVE

Kirurgija rame

Rotatorna manšeta je skupina mišic, ki obdajajo ramenski sklep. Omogočajo aktivno gibanje in s tem normalno funkcijo rame. Sum na poškodbo rotatorne manšete je podan klinično, diagnoza pa je postavljena s slikovnimi preiskavami.

ikona desno

Kirurgija noge

Artroskopske operacije so v večji meri nadomestile klasične odprte operacije, saj se s tem izognemo večjim kirurškim rezom in s tem povezanim komplikacijam. To lahko pomeni manj bolečin, boljšo gibljivost in tudi hitrejšo rehabilitacijo ter ugodnejši estetski rezultat.

ikona desno