Splošni pogoji

Spletno mesto

Lastnik in administrator spletnega mesta www.alphamedic.si in vseh spletnih strani zadevnega spletnega mesta (»Spletno mesto«) je družba Alphamedic d.o.o., Poslovna cona A 10, 4208 Šenčur, matična št. 8398089000. Dostop in uporaba Spletnega mesta sta dopustna pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja, pričujoči Splošni pogoji uporabe spletnega mesta (»Splošni pogoji uporabe«) ter drugi predpisi, na katere se sklicujejo pričujoči Splošni pogoji uporabe. Za morebitne dodatne informacije in pojasnila smo na voljo na elektronskem naslovu info@alphamedic.si.

Vsebine Spletnega mesta ter omejitev odgovornosti

Alphamedic si prizadeva, da vsebina Spletnega mesta deluje nemoteno ter ostaja posodobljena in vsebuje pravilne informacije, vendar pa za izpade in/ali nedelovanja, ki nastanejo kot posledica višje sile ali dejanj tretje osebe, ki jih ni bilo mogoče pričakovati oziroma jih preprečiti ter za točnost, posodobljenost ter popolnost informacij in vsebine ne odgovarja in se k temu tudi ne zavezuje.

Alphamedic izrecno izključuje odgovornost za morebitno škodo, ki nastane zaradi nedostopnosti, sprememb, netočnosti, pomanjkljivosti ali pomot v informacijah objavljenih na Spletnem mestu. Alphamedic si pridržuje pravico, da Spletno mesto in/ali posamezne dele le-tega kadarkoli in brez predhodnega oziroma naknadnega opozorila umakne ali spremeni.

Vsebina, ki je objavljena na Spletnem mestu, predstavlja informacije splošne narave in ne predstavlja izvajanja zdravstvene dejavnosti, zdravstvene obravnave in/ali zdravstvenih storitev, na katere se lahko zanašate. Za morebitno uporabo inforacij Spletnega mesta ne odgovarjamo. Vsakršne povezave, objavljene na Spletnem mestu, so izključno informativne narave, Alphamedic pa nad vsebino spletnih mest zadevnih povezav nima nobenega nadzora.

Z uporabo Spletnega mesta soglašate s Splošnimi pogoji uporabe, ki se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega oziroma naknadnega opozorila, zato vam svetujemo, da občasno preverite vsebino le-teh.

Pravice intelektualne lastnine

Alphamedic je imetnik vseh avtorskih pravic oziroma drugih pravic intelektualne lastnine na vsebini, ki je objavljena na Spletnem mestu. Dele posamezne spletne strani Spletnega mesta lahko tiskate, kopirate in/ali shranjujete izključno za zasebno uporabo, pri čemer pa je spreminjanje označb avtorskih pravic, obvestil o pravicah intelektualne lastnine in obvestil o morebitnih drugih pravicah prepovedano. Brez predhodnega pisnega soglasja Alphamedica informacij in vsebin Spletnega mesta za poslovne namene ne smete tiskati, kopirati ali shranjevati, za vse namene pa tudi ne distributirati, ponovno objavljati, spreminjati oziroma drugače uporabljati, reproducirati ali prenašati.

Povezave na Spletno mesto lahko na spletnih mestih, katerih lastnik ste, ustvarjate le v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in na način, ki ne škoduje dobremu imenu oziroma poslovanju Alphamedic. Prepovedano je objavljanje povezav na Spletno mesto, ki nakazujejo ali bi lahko nakazovale povezavo, sodelovanje ali drugačno potrditev s strani Alphamedic, ki sicer ne obstaja.